Jak skonfigurować filtrację mac na TP-Link MR200

Konfigurujemy filtrację adresów fizycznych (mac) tak aby dodatkowo zabezpieczyć nasz sieć bezprzewodową przed nie autoryzowanym dostępem do danych i internetu.

KROK 1
Logujemy się do panelu konfiguracyjnego przez przeglądarkę internetową:

KROK 2
Przechodzimy do zakładki Advanced > Wireless > MAC Filtering i zaznaczamy Enable Wireless MAC Filtering

KROK 3
Następnie zaznaczamy regułę "Allow wireless access only from the devices in the list below"

KROK 4
Teraz dodajemy urządzenia które mogą korzystać z internetu przez MR200. Klikamy guzik Add i mamy możliwość ręcznego wpisania adresu mac wraz z krótkim opisem, po czym klikamy OK.

Co daje nam kolejno listę urządzeń z dostępem do naszej sieci

KROK 5
Możemy także naszą listę uzupełnić przez dodanie podłączonych już urządzeń - przepisując lub kopiując adres fizyczny - Devices Online

KROK 6
Klikamy guzik SAVE aby zatwierdzisz wszystkie zmiany w naszej konfiguracji