Jak skonfigurować filtrację adresów MAC


(wojtek2803) #1

Funkcja filtrowania adresów MAC (MAC Filtering) routera umożliwia zablokowanie dostępu do Internetu wybranym komputerom.
Aby umożliwić określonym komputerom dostęp do sieci internetowej, należy znać ich adresy MAC. Można je sprawdzić wykorzystując komendy linii poleceń.
Wybierz opcję Start->Uruchom, wpisz komendę cmd i naciśnij klawisz Enter.

W oknie linii poleceń wpisz komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz Enter. Zostaną wyświetlone informacje dotyczące połączeń sieciowych komputera (m.in. adres MAC karty sieciowej).

Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję the Security->Firewall.

Zaznacz opcje: Enable Firewall(the feneral firewall switch), i Enable MAC Filtering. Aby umożliwić dostęp do Internetu jedynie wybranym komputerom, zaznacz opcję Allow these PCs with enable rules to access the Internet. Dostęp do sieci uzyskają komputery, których adresy MAC zostały wymienione. W przeciwnym wypadku zaznacz opcję Deny these PCs with enabled rules to access the Internet.
Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
Z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję Security->MAC Filtering.

Aby utworzyć nową regułę, naciśnij przycisk Add New.

Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
Komputer o zdefiniowanym adresie MAC posiada dostęp do Internetu (przez router).
Aby umożliwić również innym komputerom dostęp do Internetu, naciśnij przyciskAdd New aby dodać kolejne reguły. Jedna reguła może dotyczyć jednego adresu MAC.