Jak skonfigurować czas systemowy na routerze TP-Linka (nowe UI)

Dokładny czas systemowy który pokazuje router jest nam potrzebny przy konfiguracji funkcji Parental Controls (kontrola rodzicielska) i Wireless Schedule (harmonogram udostępniania wifi)

Co robimy aby skonfigurować poprawnie czas systemowy w routerze:

KROK 1
Logujemy się do panelu konfiguracyjnego routera przez przeglądarkę internetową.

KROK 2
Przechodzimy do zakładki Advanced > System Tools > Time Settings

KROK 3
W tej zakładce konfigurujemy nasz Region i Strefę czasową po czym mamy do wyboru dwie możliwości,
Get from PC - pobranie czasu z naszego komputera prze który konfigurujemy routera

Get GMT - pobranie czasu według strefy czasowej z opcjonalnie wpisanego serwera czasu NTP

Musimy pamiętać że pobranie czasu z serwera NTP będzie możliwe tylko wtedy kiedy będziemy mieli dostęp do internetu na tym routerze (adresacja na porcie WAN).