Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia TL-WPS510U?


(Marcin) #1

Na skutek nieprawidłowej konfiguracji urządzenia TL-WPS510U, połączenie z nim zostanie przerwane. Wówczas należy przywrócić jego ustawienia domyślne i dokonać ponownej konfiguracji.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wykonaj poniższe polecenia:

 1. Odłącz zasilacz od urządzenia TL-WPS510U;
  
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na urządzeniu TL-WPS510U;
  
 3. Podłącz serwer wydruku do zasilania trzymając wciśnięty przez co najmniej 7 sekund przycisk Reset;
  
 4. Zwolnij przycisk Reset. Poczekaj, aż zaświeci się dioda Wireless.
  

Jeżeli dioda Wireless miga regularnie, serwer wydruku TL-WPS510U jest gotowy do użycia. Na liście dostępnych sieci widoczna jest sieć WLAN-PS Ad-Hoc network.