inSSIDer - program pomocny w konfiguracji sieci bezprzewodowych

inSSIDer - jest darmową aplikacja która umożliwia nam odczytanie wielu ważnych parametrów naszej sieci bezprzewodowej. Jej podstawowe zadanie to skanowanie sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4GHz jak i 5GHz oraz wyświetlenie statystyk danej sieci. Oprócz kanału, na którym znajduje się dana sieć, program informuje nas również o takich danych jak adres MAC sieci, rodzaj zabezpieczenia, typ sieci, prędkość czy RSSI. Ponadto wyniki można obejrzeć na czytelnym wykresie. Dzięki temu z łatwością sprawdzimy, które kanały w naszym pobliżu są wolne i ustawimy naszą sieć na jedną z tych częstotliwości, zabezpieczając się przed przypadkowymi zakłóceniami i pogorszeniem jakości naszej sieci.

Aplikację można pobrać bezpośrednio ze strony producenta

SSID - nazwa sieci konfigurowana na punkcie dostępowym
SIGNAL - wykres poziomu sygnału w funkcji czasu
CHANNEL - kanał lub kanały na których nadaje sieć
SECURITY - rodzaj zabezpieczenia jakie stosowane jest w sieci
MAC ADDRESS - adres fizyczny punktu dostępowego
802.11 - standard w jakim pracuje punkt dostępowy