Gargoyle- problem z DLNA


(Szczurek259) #21

Tak exroot robiony w GUI. Zrobiłem co kazałeś, ale to nic nie dało. Zamieszę jeszcze logi:


(Heinz) #22

Spróbuj dodać inny folder do udostępnionych danych. Skanowanie powinno zacząć się automatycznie.


(Szczurek259) #23

Zrobiłem jak kazałeś i dalej nic.


(Heinz) #24

Czyli proces minidlna nie startuje, bo powinien automatycznie zacząć skanować.
Tak jak u mnie wykrył odrazu:
[2017/10/22 17:18:53] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...

Wpisz jeszcze raz:

killall -9 minidlna
minidlna -R -f /tmp/minidlna.conf

i na koniec podaj log


(Szczurek259) #25

Proszę


(Heinz) #26

Wrzuć jeszcze:
cat /etc/config/minidlna
oraz:
cat /tmp/minidlna.conf


(Szczurek259) #27(Heinz) #28

Niepotrzebnie wywaliłeś pierwsze udostępnienie: Pamięć Wewnętrzna - /mnt/
przez to pliki konfiguracyjne zapisują się na innym dysku.

daj wynik z:
cat /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/minidlna.log


(Szczurek259) #29

[2017/10/22 15:10:26] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:10:26] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:10:26] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:10:26] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:23:30] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:23:32] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:23:32] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:23:33] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:23:33] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:23:39] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:23:39] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:23:57] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:23:57] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:23:58] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:23:58] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:23:58] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:23:58] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:23:59] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:23:59] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:23:59] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:23:59] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:24:00] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:24:00] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 15:24:00] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 15:40:59] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:41:02] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:45:09] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:45:09] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:55:51] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:55:51] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:58:13] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:58:14] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:58:14] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:58:14] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:58:16] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:58:16] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:58:16] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:58:16] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:58:17] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:58:17] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:58:17] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:58:17] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:58:29] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:58:29] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:58:42] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:58:44] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:58:44] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:58:44] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:58:44] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:58:46] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:58:46] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:58:46] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:58:46] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:58:52] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:58:52] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:58:59] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:59:01] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:59:01] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:59:01] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:59:01] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:59:12] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:59:14] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:59:14] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:59:14] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:59:14] playlist.c:135: warn: Parsing playlists...
[2017/10/22 15:59:14] playlist.c:269: warn: Finished parsing playlists.
[2017/10/22 15:59:20] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:59:22] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:59:22] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...
[2017/10/22 15:59:23] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:59:25] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:59:25] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 15:59:26] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:59:26] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:59:28] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:59:28] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...
[2017/10/22 15:59:29] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:59:32] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:59:32] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:59:41] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 15:59:44] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 15:59:44] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...
[2017/10/22 15:59:44] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 15:59:44] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 15:59:47] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 15:59:47] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:04:01] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:04:02] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:05:14] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 16:05:16] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:05:16] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...
[2017/10/22 16:05:17] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:05:20] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:05:20] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:05:27] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/22 16:05:29] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:05:29] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:05:30] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:05:30] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:05:30] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:05:31] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:05:31] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:05:31] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:05:31] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:05:31] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:05:32] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:05:32] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:08:33] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:08:33] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:20:58] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:20:58] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:33:18] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:33:18] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:33:37] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:37] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:38] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:33:38] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:33:39] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:39] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:39] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:33:39] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:33:39] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:39] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:40] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:40] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:41] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:41] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:41] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:33:41] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:41] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:42] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:33:42] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:33:42] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:33:42] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:33:42] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:33:42] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:34:28] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:34:28] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:36:11] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:36:11] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:36:38] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:36:38] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:38:51] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:38:51] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:40:46] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:40:46] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:40:53] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:40:53] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:41:02] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:41:02] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:41:28] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:41:28] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:41:53] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 16:41:53] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 16:41:53] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 16:41:53] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 16:48:40] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 16:48:40] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:33:38] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:33:38] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:34:28] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 19:34:28] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 19:44:27] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:44:27] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:44:59] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 19:44:59] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 19:44:59] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 19:44:59] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 19:46:18] getifaddr.c:109: error: Network interface br-lan not found
[2017/10/22 19:46:18] getifaddr.c:109: error: Network interface br-lan not found
[2017/10/22 19:46:19] getifaddr.c:109: error: Network interface br-lan not found
[2017/10/22 19:55:26] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 19:55:26] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 19:55:26] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 19:55:26] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 19:55:28] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 19:55:28] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 19:55:30] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 19:55:30] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 19:55:32] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:55:32] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:55:53] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 19:55:53] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 19:55:53] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 19:55:53] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 19:56:00] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:56:00] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 19:58:51] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 19:58:51] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 19:58:52] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 19:58:52] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 19:59:30] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 19:59:30] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 20:09:54] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 20:09:54] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 20:09:55] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 20:09:55] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 20:10:19] getifaddr.c:109: error: Network interface br-lan not found
[2017/10/22 20:10:19] getifaddr.c:109: error: Network interface br-lan not found
[2017/10/22 20:10:19] getifaddr.c:109: error: Network interface br-lan not found
[2017/10/22 20:11:41] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 20:11:42] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 20:11:43] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 20:11:43] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 20:24:22] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/22 20:24:24] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/22 20:24:25] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/22 20:24:25] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/22 20:24:34] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 20:24:34] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 20:35:24] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 20:35:24] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 20:35:53] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 20:35:53] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 20:48:28] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 20:48:28] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 21:15:55] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/22 21:19:09] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/22 21:19:09] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 17:10:09] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 17:10:09] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 17:10:40] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/23 17:10:40] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/23 17:10:41] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/23 17:10:41] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/23 17:15:15] upnphttp.c:1021: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2017/10/23 17:22:27] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/23 17:22:27] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/23 17:22:28] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/23 17:22:28] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/23 17:43:42] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 17:43:43] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 17:45:28] minidlna.c:961: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2017/10/23 17:46:14] minidlna.c:961: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2017/10/23 17:56:49] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/23 17:56:51] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/23 17:56:51] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...
[2017/10/23 17:56:52] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/23 17:57:01] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 17:57:01] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:03:39] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:03:39] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:03:48] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:03:48] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:20:15] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/23 18:20:17] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/23 18:20:17] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/23 18:20:18] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/23 18:20:18] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/23 18:20:36] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/23 18:20:37] minidlna.c:346: warn: Creating new database at /tmp/usb_mount/99a8c653-01/.minidlna/files.db
[2017/10/23 18:20:37] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200
[2017/10/23 18:20:37] scanner.c:731: warn: Scanning /tmp/usb_mount/99a8c653-01
[2017/10/23 18:21:36] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:21:36] upnpevents.c:369: warn: upnp_event_send: send(): Connection refused
[2017/10/23 18:49:51] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2017/10/23 18:49:53] minidlna.c:1048: warn: Starting MiniDLNA version 1.2.1.
[2017/10/23 18:49:53] minidlna.c:348: warn: New media_dir detected; rebuilding...
[2017/10/23 18:49:54] minidlna.c:1089: warn: HTTP listening on port 8200


(Heinz) #30

No teraz widać te restarty ale nie ma taż żadnego błędu.

Może wywal wszystkie udostępnienia i najpierw dodaj pamięc wewnętrzną - /mnt/
a dopiero potem swój dysk.
Możliwe że przez system plików na dysku jest problem z dodaniem plików do bazy danych która jest zapisywana na tym dysku.


(Szczurek259) #31

Bez zmian. Dalej tylko 17 plików.


(Szczurek259) #33

Mój błąd. Filmy są ale dalej tylko 17.


(Heinz) #34

NIe mam pojęcia dlaczego u Ciebie nie działa.
Próbowałeś na oficjalnym sofcie DLNA?


(Szczurek259) #35

Znaczy? Jestem zielony jeśli chodzi o OpenWRT.


(Heinz) #36

Chodziło mi o oficjalne oprogramowanie TP-Link i w nim użycie funkcji DLNA ( media share)


(Szczurek259) #37

Wtedy DLNA działa,z tym że na telewizorze podpiętym przez reapter nie mam dostępu do danych a na tym mi zależy. Obecnie na Gargoyle ten telewizor znajduje dysk, z tym że nie ma na min plików.


(Jakub Danecki) #38

A może któryś plik jest uszkodzony i rozwala skaner DLNA? Wywal/ukryj wszystkie filmy i zobacz co będzie.


(Szczurek259) #39

Niestety nic z tego


(Szczurek259) #40

Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?


(Heinz) #41

Zobaczymy co powie u Ciebie minidlna. Wpisz komendy:

killall -9 minidlna
minidlna -d -R -f /tmp/minidlna.conf