Fenio - MR3420 i MR3220

(Fenio) #1

Tak wyglądają dwie sieci oparte na routerach tp-link. MR3420 współpracuje z Play Online a MR3220 z Aero2.
MR3420:

MR3220: