Co to jest ADSL , SNR

Na wstępie wyjaśnię klika podstawowych pojęć.

Co to jest ADSL :
Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL (ang. asymetryczna cyfrowa linia abonencka), to technika umożliwiająca asymetryczny dostęp do sieci teleinformatycznych a w tym do Internetu i będąca odmianą DSL. Asymetria polega tutaj na tym, iż przesyłanie danych do użytkownika (z Internetu) jest szybsze od odwrotnego transferu. Technologia ta stworzona została z myślą o użytkownikach częściej odbierających dane (np. ze stron internetowych) niż wysyłających dane (np. posiadających serwer internetowy).

Na co zwracać uwagę w statystykach połączenia?
Statystyki połączenia umożliwiają sprawdzenie statusu połączenia oraz kondycji linii abonenckiej. Najistotniejszymi informacjami wskazywanymi na routerze są prędkości synchronizacji (downstream/upstream), okreslanymi w kilobitach na sekundę (kbps), tłumienie (attenuation) określane w decybelach (dB) oraz marginesy (SNR) również określane w decybelach (dB). Niektóre routery pokazują również ilość błędów (CRC/HEC/RS/FEC) generowanych przez łącze w konkretnym czasie. Możliwość podgłądu informacji dotyczących błedów jest o tyle dobre, że na ich podstawie można zidentyfikować naturę problemu z połaczeniem. Niektóre modemy/routery będą wyświetlać w statystykach znacznie więcej informacji dotyczacych połączenia, są one przydatne bardziej zaawansowanym użytkownikom do zdiagnozowania problemu, wspomniane jednak wyżej informacje są najistotniejsze i każdy router je pokazuje.

Prędkość synchronizacji
Prędkość synchronizacji to prędkość z jaką router synchronizuje się (łączy) z punktem dostępowym (centralą). Nie jest to faktyczna prędkość łącza jakie mamy, ponieważ zawiera ona margines około 10%, który służy przesyłania informacji dotyczących przesyłu danych związanych z protokołem TCP/IP i adresowania przesyłanych pakietów. Należy pamiętać, że każdy przesłany lub odebrany pakiet danych zawiera informacje dotyczące adresowania tego własnie pakietu, takie jak informacje o zródłowym adresie IP, docelowym adresie IP, oznaczenia sekwencji pakietu, typ usługi itp itd. Wszystkie te informacje składają się na tzw overheads, czyli przypisane do każdego pakietu miejsce zarezerwowane na adresowanie pakietu. Przykładowo więc, gdy prędkość synchronizacji wynosi 8128kbps, faktyczna prędkość łącza (throughput) będzie wynosić około 7,1Mbps (mniej więcej 7100 kbps). Własnie tą prędkość będą pokazywały wszystkie speedtesty. TP SA często zwiększa prędkość synchronizacji odpowiednio do łącza na którym działa internet. Przykładowo, jeśli uzytkownik posiada łącze 6Mbps, TP SA (inni dostawcy może też, ale tego nie wiem) ustawiają maksymalną prędkość synchronizacji na przykładowo 7168 kbps tak aby faktyczna predkość łącza wyniosła właśnie 6Mbps. Dostawca nie musi tego robić w taki sposób, ponieważ prędkość w umowie to prędkość synchronizacji.

Co to jest tłumienie?
Tłumienie (line attenuation) to wartość ukazująca sukcesywne zmniejszanie się amplitudy drgań, czyli jakości i siły transmitowanego sygnału.. Wartość ta zwiększa się w przypadku gdy zwiększa się odległość od zródła sygnału, lub dana linia telefoniczna jest narażona na dodatkowe zakłócenia. Wartość ta zazwyczaj pozostaje stała na konkretnej linii abonenckiej, ponieważ jest ona uzależniona od fizycznego stanu linii oraz jej długości. Im starsze kable telefoniczne i większa odległość od centrali, wartość tłumienia (wyrażana w decybelach - dB) będzie wyższa. Przyjmuje się, że przy tłumieniu powyżej 63dB występuje nikła szansa działania łącza aDSL. Tak wysoka wartość tłumienia wystepuje zazwyczaj w przypadku bardzo ale to bardzo starych przewodów telefonicznych lub przy sporych odległościach od centrali (5-6km). Nie oznacza to jednak, że łącze nie będzie działać. Router zsynchronizuje się z punktem dostepowym lecz prędkość synchronizacji będzie bardzo mała a łącze niestabilne. W takich przypadkach można ustabilizować łącze uzywając odpowiednich opcji konfiguracyjnych, lecz nie ma gwarancji że taka operacja się powiedzie. Prawdziwa wartość tłumienia mierzona jest od strony DSLAMu, czyli urządzenia w punkcie dostępowym. routery zazwyczaj pokazują średnią tej wartości, która może się nieznacznie różnić od faktycznej wartości tłumienia.

Co to jest SNR?
SNR, czyli Signal to Noise Ratio jest wartością wyrażaną w decybelach (dB), wskazującą stosunek siły sygnału do występujących na danej lini zakłóceń. Im większe SNR, tym lepiej, co za tym idzie - mniejsze zakłócenia na linii. SNR może być wartością zmienną, ponieważ jest ona uzależniona od aktualnie wystepujących zakłóceń an linii abonenckiej. Często może się zdarzyć tak, że wieczorami zakłócenia na linii zwiekszają się, jest to powodowane na przykład zwiększeniem obciążenia sieci elektrycznej co też ma wpływ na linię telefoniczną

Co to jest margines SNR? (SNR margin)
Marginesy SNR oraz samo SNR są ze sobą powiązane, lecz nie jest to ta sama rzecz. Margines SNR można nazwać strefą buforowania, która ma za zadanie ochronę łącza przed wahaniami SNR, które występują na bieżąco podczas uzytkowania łącza. Routery oraz modemy aDSL zazwyczaj pokazują właśnie tą wartość a nie wartość SNR, niezależnie od tego pod jaką nazwą ta wartość jest na routerze pokazywana. Tą nazwą może być "Noise", "SNR" lub przykładowo "Receive Margin" jak w routerach i modemach Cisco. Może się ona również nazywać SNRM lub "Noise Margin". Margines SNR jest róznicą pomiędzy aktualnym SNR a wymaganym SNR potrzebnym to prawidłowego funkcjonowania przy danej prędkości. Przykładowo jeśli linia wymaga SNR na poziomie 35dB aby osiągnąć synchronizację na poziomie 8128 kbps a faktyczne SNR na linii wynosi 41dB, margines SNR wyniesie wtedy 6dB. Wachania SNR w pewnych przyjętych granicach są jak najbardziej normalne, nie jest to nic złego, w przypadku gdy wachania te są znaczne, wtedy należy doszukiwać się problemu (np. pojawiające się i ustające zakłócenie na linii).Jak najbardziej możliwe jest posiadanie dobrego tłumienia ale bardzo złego SNR, co oczywiście
będzie miało wpływ na stabilność, zachowanie oraz funkcjonalność łącza.

Co to jest Interleave/Interleaved oraz Interleave Depth, Interleave Delay, Max Delay?
Interleave stosuje się aby poprawić stabilność łącza, szczególnie na długich liniach abonenckich, z wysokim tłumieniem, podatnych na zakłócenia. Interneave ma za zadanie korygowanie błędów na linii. W przypadku gdy jest aktywne, DSLAM może poprawić błędy w strumieniu danych, które otrzymuje przed przekazaniem danych do bramy sieciowej. Stabilizuje linię, ale zwiększa ping. Interleave Delay określa wyrażany w milisekundach odstęp między bajtami umieszczonymi w strumieniu bitów. Im odstęp większy, tym wiekszy czas potrzebny do transferu bitów i co za tym idzie wyższy ping. Interleave Depth wyraża ilość bitów w każdym bloku danych. W przypadku aDSL jest to wartość ustalana przez dostawcę według mozliwości konfiguracyjnej DSLAMu w centrali oraz widzimisie dostawcy. Tak więc 1ms to Fastpath, nastepnie kolejno 4ms, 8ms, 16ms, 32ms, 64ms to Interleave. Zazwyczaj wartość ta wynosi 32ms lub nawet 64ms. Na żądanie czasem można ją zmniejszyć. Max Delay jest atrybutem kofigurowalnym na niektórych DSLAMach (Lucent, Siemens głównie) okresla on maksymalny czas między bajtami umieszczonymi w strumieniu bitów. Im wyższy Max Delay, tym bardziej efektywny Interleave Delay.

Co to jest DLM
(Dynamic Line Management) - system dostosowujący parametry linii, na których jest świadczona usługa szerokopasmowa tak, aby zapewnić stabilność usługi i optymalizację prędkości łącza poprzez uwzględnienie czynników wpływających na stabilność linii takich jak:

  • długość pętli włączając warunki lokalne klienta,
  • otoczenie szumowe (zakłócenia zewnętrzne, w tym usługi innych abonentów),
  • konfigurację warstwy fizycznej linii xDSL,
  • fizyczne uszkodzenia linii xDSL,
  • dzienny rozkład użycia linii xDSL oraz użycia sprzętu,
  • modemy.

Prędkości w zależności od odległości od centrali
SNR - SNRMargin - Stosunek sygnał/szum 6dB i niżej wartość graniczna (może rozłączać, a raczej napewno będzie, tutaj modem musi się popisać by utrzymać synchronizację. 7dB-10dB wystarczająca, aczkolwiek wieczorami mogą pojawiać się problemy ze stabilnością łącza 11dB-20dB wartość dobra, delikatne problemy z synchronizacją albo ich brak 20dB-28dB bardzo dobre wartości, nic nie powinno się specjalnego dziać 29dB i więcej, podłączyć i przestać sprawdzać parametry, musi działać stabilnie Attenuation - Tłumienie Lini (im mniejsze tym lepiej) 20dB i mniej, bardzo blisko centrali można osiągać duże prędkości synchronizacji, bez zerwań 20dB-30dB, jak wyżej, odrobinę mniejsze prędkości 30dB-40dB bardzo dobra wartość 40dB-50dB dobra, ostatnia stabilna przy niektórych prędkościach (do 6Mbit/s) 50dB-60dB wartości progowe, max 1Mbit i to zależy od modemu, może tracić synchronizację 60dB i wyżej, loteria, albo zadziała albo nie, dużo zależy od modemu, stanu linii o stabilności można raczej zapomnieć .

I szybkości względem odległości od Centrali
DSLAM Wartości Tłumienia i prędkości dla ADSL2+ 1.0km = 13.81dB = 23Mbit 1.5km = 20.7dB = 21Mbit 2.0km = 27.6dB = 18Mbit 2.5km = 34.5dB = 13Mbit 3.0km = 41.4dB = 8Mbit 3.5km = 48.3dB = 6Mbit 4.0km = 56dB = 4Mbit 4.5km = 62.1dB = 3Mbit 5.0km = 69dB = 2Mbit >5.0km raczej nie realne dla ADSL2

Polecane routery adsl :
TD-W8970 ,TD-W8968 ,TD-W8951ND , TD-W8901N , TD-W8961ND, TD-W8980

Tablice referencyjne dla uslugi ADSL i ADSL2+