Brak ethernet na luci w repeaterze

Zainstalowałem luci 15.05 na repeaterze 850 RE .
Wifi działa ładnie . ale połączenie kabelkiem ethernet repeatera
Z komputerem nie działa wcale . Na liście klientów repatera z luci nie ma wcale klienta połączonego przewodowo...
W jaki sposób w Luci na repeaterze uaktywnia się połączenie przewodowe? Proszę o pomoc ...

Daj mi wynik polecenia:

cat /etc/config/network

Ale jak dać wynik polecenia gdy nie mogę z poziomu konsoli na linuksie na laptopie zalogować się do luci na repeaterze ;

darek@darek-JV71TR:~$ telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1...
Connected to 192.168.2.1.
Escape character is '^]'.
Login failed.
Connection closed by foreign host.
darek@darek-JV71TR:~$

W jaki sposób w luci doinstalować linuksową konsolę tak by była ona dostępna bezpośrednio w luci .
Np na smartfonie/tablecie z androidem można doinstalować "linux terminal" .....

Ustawiłeś Hasło więc łączysz się po ssh
wpisz w konsoli na linuxie:

ssh root@192.168.2.1

Wyniki logowania przez SSH i plecenia o które Heinz prosisz są takie ;

darek@linux-pp23:~/Pobrane> ssh root@192.168.2.1
The authenticity of host '192.168.2.1 (192.168.2.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is d5:a1:d2:81:62:1d:47:1d:ca:17:4f:11:2f:c4:f1:e2 [MD5].
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? y
Please type 'yes' or 'no': yes
Warning: Permanently added '192.168.2.1' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.2.1's password: 

BusyBox v1.23.2 (2015-07-25 15:09:46 CEST) built-in shell (ash)
 _______           ________    __
 |    |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
 |  -  || _ | -__|   || | | ||  _||  _|
 |_______||  __|_____|__|__||________||__| |____|
     |__| W I R E L E S S  F R E E D O M
 -----------------------------------------------------
 CHAOS CALMER (15.05, r46767)
 -----------------------------------------------------
 * 1 1/2 oz Gin      Shake with a glassful
 * 1/4 oz Triple Sec    of broken ice and pour
 * 3/4 oz Lime Juice    unstrained into a goblet.
 * 1 1/2 oz Orange Juice
 * 1 tsp. Grenadine Syrup
 -----------------------------------------------------
root@OpenWrt:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'                                                                                                          
    option ula_prefix 'fd0e:0682:b7e8::/48'                                                                                               
                                                                                                                      
config interface 'lan'                                                                                                           
    option ifname 'eth0'                                                                                                        
    option force_link '1'                                                                                                        
    option type 'bridge'                                                                                                        
    option proto 'static'                                                                                                        
    option netmask '255.255.255.0'                                                                                                   
    option ip6assign '60'                                                                                                        
    option ipaddr '192.168.2.1'                                                                                                     
                                                                                                                      
config interface 'wwan'                                                                                                           
    option proto 'dhcp'                                                                                                         
                                                                                                                      
root@OpenWrt:~#

Ale problem z połączeniem kabelkiem sam się rozwiązał ; w tej chwili tv szajsunga jest widoczny na liście klientów w Luci . :slight_smile: :wink:

Ale czy tak będzie cały czas - nie wiadomo :cry: :-\ :-[

Konfiguracja wygląda prawidłowo więc powinno to działać.