Od czasu do czasu Internet rozłącza się, a następnie ponownie połącza

Witam,
Mam problem z OpenWRT, nie wiem do końca czy to problem z OpenWRT czy z urządzeniem, sprawa wygląda tak dzisiaj na spotkaniu w programie Microsoft Teams, rozłączyło mnie kilka razy, więc uruchomiłem interfejs webowy, spojrzałem na system logs i był taki komunikat:
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.107916] ------------[ cut here ]------------
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.107946] WARNING: CPU: 0 PID: 0 at net/sched/sch_generic.c:320 0x802c5530
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.info kernel: [12262.107952] NETDEV WATCHDOG: eth0 (mtk_soc_eth): transmit queue 0 timed out
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.107956] Modules linked in: pppoe ppp_async mt76x0e mt76x0_common pppox ppp_generic nf_conntrack_ipv6 mt76x02_lib mt7603e mt76 mac80211 iptable_nat ipt_REJECT ipt_MASQUERADE cfg80211 xt_time xt_tcpudp xt_tcpmss xt_statistic xt_state xt_recent xt_nat xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_length xt_hl xt_helper xt_ecn xt_dscp xt_conntrack xt_connmark xt_connlimit xt_connbytes xt_comment xt_TCPMSS xt_REDIRECT xt_LOG xt_HL xt_FLOWOFFLOAD xt_DSCP xt_CT xt_CLASSIFY slhc nf_reject_ipv4 nf_nat_redirect nf_nat_masquerade_ipv4 nf_conntrack_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat nf_log_ipv4 nf_flow_table_hw nf_flow_table nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 nf_conntrack_rtcache iptable_raw iptable_mangle iptable_filter ipt_ECN ip_tables crc_ccitt compat act_connmark nf_conntrack sch_tbf sch_ingress sch_htb sch_hfsc em_u32 cls_u32
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108165] cls_tcindex cls_route cls_matchall cls_fw cls_flow cls_basic act_skbedit act_mirred nf_log_ipv6 nf_log_common ip6table_mangle ip6table_filter ip6_tables ip6t_REJECT x_tables nf_reject_ipv6 ifb leds_gpio gpio_button_hotplug
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108231] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper Not tainted 4.14.195 #0
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108236] Stack : 8046fee0 80054358 80480000 8042ed5c 00000000 00000000 00000000 00000000
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108262] 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 83807de0 ac07f5da
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108287] 83807e78 00000000 00000000 000040f8 00000038 803ce8b8 00000001 00000000
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108312] 00000000 80460000 000000ce 805d0000 83807dc0 00000000 00000000 80428c10
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108338] 802c5530 00000140 8046ff34 8046fef4 00000003 80460000 00000000 805b0000
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108363] ...
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108370] Call Trace:
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108379] [<80054358>] 0x80054358
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108424] [<803ce8b8>] 0x803ce8b8
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108438] [<802c5530>] 0x802c5530
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108452] [<8000aa50>] 0x8000aa50
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108459] [<8000aa58>] 0x8000aa58
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108472] [<80026480>] 0x80026480
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108485] [<802c5530>] 0x802c5530
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108499] [<80026508>] 0x80026508
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108519] [<802c5530>] 0x802c5530
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108525] [<802abc48>] 0x802abc48
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108538] [<802c53cc>] 0x802c53cc
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108544] [<8005ffcc>] 0x8005ffcc
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108550] [<8000e0a4>] 0x8000e0a4
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108569] [<800601a0>] 0x800601a0
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108581] [<8029f018>] 0x8029f018
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108603] [<83185658>] 0x83185658 [ifb@83185000+0xbe0]
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108612] [<803d4368>] 0x803d4368
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108618] [<8005a554>] 0x8005a554
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108624] [<80055ab0>] 0x80055ab0
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108633] [<80005e90>] 0x80005e90
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108636]
> Thu Nov 19 12:58:31 2020 kern.warn kernel: [12262.108642] ---[ end trace dd8029f3287d7ca8 ]---
I następujące logi pokazują jak OpenWRT rozłączył mój komputer. po 9 rozłączeniach, zmieniłem port na 2, ale nadal jest taki sam problem. Mam nadzieję, że ktoś szybko mi pomoże. Załączam logi w załączniku:
System Log: http://hastebin.cf/edibacotiq.properties
Kernel Log: http://hastebin.cf/yuzipuzeli.sql
Proszę, pisać jak coś jest nie jasne jestem nowy w tym środowisku
Model Routera to: TP-LINK Archer C20 AC750 Wireless Dual Band Router

To forum raczej mniej tak głęboko wchodzące w sprzęt, ale to problem ze sterownikiem gadającym ze switchem ethernet. Raport bez wersji OpenWRT troszkę nie ma sensu.
Ogólnie jak zbierzesz precyzyjnie wywiad (wersja/kompilacja openwrt, wersja sprzętu itd) to więcej pomocy dostaniesz np. w PL na eko.one.pl i anglojęzycznych forach openwrt.